cách xác định nhân viên không phù hợp

5 cách đơn giản giúp xác định nhân viên không phù hợp

Thay vì cố gắng thay đổi họ, bạn nên nghĩ đến việc giúp họ có cơ hội chuyển sang môi trường làm việc phù hợp. Nếu chọn đúng người, “con tàu” doanh nghiệp sẽ vận hành rất dễ chịu và thoải mái, ngược lại doanh nghiệp sẽ gặp nhiều chao đảo nếu chọn phải những